Er du underentreprenør? Her er et par håndfulde fif

Undgå tvister og kom bedst muligt fra start med byggesagen, når du er underentreprenør. Vi giver dig 10 gode råd fra Dansk Byggeri, så du mindsker risikoen for at havne i fedtefadet eller kommer i klemme. 

Mange konflikter i byggesager kan undgås, når der fra starten er klare retningslinjer og aftaler om det, der skal laves. Derfor har Dansk Byggeri lavet ti gode råd til dig, som er underentreprenør, så du øger chancen for en god start på opgaven og mindsker risikoen for bøvl undervejs.  

Dansk Byggeris 10 skarpe råd  

1. Få styr på papirarbejdet og kom godt fra start med byggearbejdet. 

2. Indgå aftaler på skrift.  

3. Som underentreprenør er det en god idé at engagere sig tidligt i byggeprocessen. 

4. Ét er at have ret – noget andet er at få ret. Hvis du vil have ret, skal dokumentationen være i orden. 

5. Sørg for at reagere – især hvis du ikke er enig. 

6. Hvis det er åbenlyst for dig, at arbejdet ikke kan overtages fra den tidligere fagentreprenør, skal du gøre din hovedentreprenør opmærksom på det. 

7. Hvis entreprisen forsinkes, så du ikke kan begynde arbejdet som planlagt, bør du skriftligt reklamere over forlængelse af tidsfristen. 

8. Få aftaler om ekstraarbejder på skrift. 

9. Overvej om det konkrete arbejde skal udføres som regningsarbejde, tilbud eller overslag. 

10. Når tvisten ikke kan undgås, er der forskellige måder at få den løst på.