Ardex

ARDEX A 35

Hurtigcement

Hurtigcement med ARDURAPID-effekt 
Til støbning af gulve i fast kontakt fra 10 mm 
Til støbning af svømmende gulve fra 35 mm
Belægningsklar efter 24 timer – uanset lagtykkelse
Gangbar efter 3 timer

ARDEX A 35 MIX

Færdigblandet hurtig­cement

Færdigblandet hurtigcement med ARDURAPID-effekt
Til støbning af gulve i fast kontakt fra 20 mm 
Til støbning af svømmende gulve fra 35 mm
Belægningsklar efter 24 timer – uanset lagtykkelse
Gangbar efter 3 timer

ARDEX EP 2000

Fugtspærre/epoxyharpiksgrunder 

Afspærring af opstigende fugt
Afspærring af restbyggefugt
Grunding og befæstelse af underlag
Fungerer som hæftebro
Høj vedhæftningsevne

ARDEX P 51

Primer 

Vandbaseret kunstharpiks-dispersion
Primer med vandafvisende effekt
Støvbinder, porelukker og hæftebro i ét produkt 
Indeholder ikke opløsningsmidler

ARDEX P 4

Hurtigtørrende primer og hæftebro til

Primer og hæftebro til gulv, væg og loft før udlægning af spartelmasser, fliseklæbere og vægspartelmasser.
Til sugende og ikke sugende underlag.
Sikker hæftebro med mange 
anvendelsesmuligheder.
Hurtigtørrende.
1-komponent.
Let påføring.
Tixotrop konsistens, drypper og stænker mindre.

ARDEX K 11

Objektspartel­masse 

Cementbaseret, selvnivellerende spartelmasse.
Til spartling af undergulve inden udlægning af elastiske og tekstile gulvbelægninger, fliser, klinker.
Til fremstilling af glatte, meget sugende underlag.
Velegnet til parket, når der anvendes SMP-klæber som ARDEX PREMIUM AF 2420
Til lagtykkelser på op til 10 mm.
Fremragende flyde- og selvnivelleringsegenskaber 
Høj fyldeevne
Let at slibe
Kan pumpes
Spændingsfattig 

ARDEX systemprodukt
Særlig god vedhæftning opnås ved anvendelse sammen med ARDEX gulvlime.

ARDEX K 14

Selvnivellerende spartel­masse 

Finkornet spartelmasse til de fleste underlag
Til porelukning/skrabespartling uden primning
Optimale flydeegenskaber
Til lagtykkelser op til 10 mm uden sandtilsætning

ARDEX K 15 NY

Selvnivellerende spartel­masse 

Med ARDURAPID-effekt
Cementbaseret gulvspartelmasse og minipuds
Fremragende flydeegenskaber og mindre forbrug 
Giver belægningsklare gulve i én arbejdsgang
Revner ikke selv i tykke lag
Tåler rullehjulstrafik
Velegnet til pumpning

ARDEX K 22 F

Fiberarmeret gipsspartel­masse 

Særlig velegnet til kritiske underlag
Pumpbar
Kan udlægges med tandspartel
Ingen emissioner – EC 1
Optimale flydeegenskaber 
Til lagtykkelser op til 50 mm
Gode forarbejdningsegenskaber
Giver en perfekt overflade til elastiske og tekstile belægninger, parket og flisebelægninger 
Meget spændingsfattig, egnet til gulvvarme
Gangbar efter 90 minutter
Kan strækkes med sand

ARDEX K 39

MICROTEC gulvspartelmasse 

Cementbaseret, selvnivellerende spartelmasse med lang forarbejdningstid.
Til spartling og opretning af undergulve inden udlægning af elastiske og tekstile gulvbelægninger, fliser, klinker samt parket
Til fremstilling af glatte og jævne belægningsklare overflader, som underlag for alle typer gulvbelægning. 
Særdeles velegnet til udlægning af PVC- og PVC-designbelægninger og storformat flise- og klinkebelægning
Til lagtykkelser på op til 10 mm, strakt med sand op til 20 mm lagtykkelse
Fremragende flyde- og selvnivelleringsegenskaber med lang flydetid, hvilket eliminerer overgange mellem spartelblandinger. 
Høj fyldevne.
Kan slibes.
Kan pumpes.
Revner ikke.

ARDEX K 70

Grovkornet gulvspartel­masse 

Cementbaseret gulvspartelmasse og tyndpuds
Selvnivellerende med optimale flydeegenskaber
Lagtykkelser fra 3 mm til 30 mm uden 
iblanding af sand
Særdeles velegnet til pumpning

ARDEX K 75

Færdigblandet grov­afretningsmasse

Velegnet til lagtykkelser fra 3 - 50 mm
Til opbygning af fald 
Gode forarbejdningsegenskaber
Velegnet til gulvvarme
Spændingsfattig 

ARDEX K 80

Grovkornet gulvspartel­masse 

Selvnivellerende plastforstærket gulvspartelmasse og tyndpuds
Til lagtykkelser fra 5 til 50 mm uden iblanding af sand
Velegnet som slidlag i værksteder og lager­haller
Særdeles velegnet til pumpning

ARDEX K 5

Lynspartelmasse

Lynspartelmasse med ARDURAPID-effekt
Til opretning og finspartling af gulv og væg
Ingen primning
Belægningsklar efter 30 min.

ARDEX A 45

Reparationsspartelmasse 

Standfast gulvspartelmasse med ARDURAPID-effekt
Til udspartling af huller, ujævnheder og lunker
Belægningsklar efter ca. 1 time
Kan tilsættes sand 

ARDEX A 30

Universalspartelmasse 

Universalspartelmasse med ARDURAPID-effekt
Til opretning og finspartling af gulv og væg
Variabel arbejdskonsistens
Finkornet

ARDEX A 31

Universalspartelmasse

Primerfri på cementbaserede underlag
Til opretning og finspartling af gulve og vægge
Smidig og let at forarbejde

ARDEX A 55

Selvnivellerende lyn­spartelmasse 

Fleksibel gulvspartelmasse med ARDURAPID-effekt
Belægningsklar efter kun 1 - 2 timer
Primerfri på de fleste opgaver ved renovering
Optimal til reparations- og renoveringsopgaver

ARDEX K 2000

Pumpespartelmasse

Velegnet til pumpning i lagtykkelser fra 5–30 mm
Optimale flydeegenskaber
Gode forarbejdningsegenskaber
Giver en perfekt overflade

ARDEX K 2000 F

Fiberforstærket spartelmasse

Velegnet til pumpning i lagtykkelser fra 3–30 mm
Optimale flydeegenskaber
Gode forarbejdningsegenskaber
Giver en perfekt overflade

ARDEX K 301

Udendørs spartelmasse

Letflydende, cementbaseret spartelmasse.
Til spartling, afretning og nivellering af gulv­flader inden- og udendørs.
Velegnet som slidlag på industrielt benyttede arealer, garager og parkeringsdæk.
Til opretning af gulvflader i vådrum, områder med vedvarende vandpåvirkning, på balkoner og terrasser før lægning af fliser og klinker, samt til overmaling og belægninger.
Til lagtykkelser fra 2 - 20 mm.
Optimale flydeegenskaber.
Hurtig gangbar og hurtig belastbar.
Revnefri.
Kan pumpes.

ARDEX A 46

Standfast, udendørs spartelmasse

Cementbaseret spartelmasse
Til udspartling og opretning af huller, fordybninger, ujævnheder, lunker og revner på gulv og væg
Til udbedring og opretning af trappetrin og trappeafsatser 
Til opbygning af fald og opretning af gulv- og vægflader i lagtykkelser fra 2 til 30 mm
Nem forarbejdning - kan glittes og filtses
Hurtig gangbar og hurtig belastbar
Revnefri
Kan anvendes både inden- og udendørs 

ARDEX E 25

Flexvæske

Til plastificering af cementbaserede spartelmasser
Øger elasticiteten og rullemodstandsdygtigheden
Indeholder ikke opløsningsmidler
Kunstharpiksdispersion