Høreværn

Støjniveau
Arbejdstilsynet kræver at der skal stilles høreværn til rådighed når støjen er mellem 80 dBA og 85 dBA. Når støjen er over 85 dBA skal høreværnet bruges.

Ørekopper
En traditionel måde at dæmpe støjen på. Det er vigtigt at studere dæmpningsværdierne på det enkelte høreværn for at opnå den rigtige beskyttelse.

Ørepropper
En let løsning som placeres i yderste øregang. Behagelig at bruge når høreværn er påkrævet i længere tid.

Ørekopper med FM-radio
Ørekop med mulighed for at høre radio og samtidig udelukke skadelig støj. Lydniveauet er begrænset til max. 82 dBA.

Ørekopper med Bluetooth
Ørekop med mulighed for at føre telefonsamtale via trådløs Bluetooth forbindelse. Lydniveauet er begrænset til max. 82 dBA.

Aktive ørekopper
Ørekopper med indbygget elektronik, som forstærker lave lyde og sideløbende sørger for, at forstærkningen gradvist aftager indtil ca. 80 dBA. Herefter går høreværnet over til at dæmpe, så lydniveauet ikke kommer over 82 dBA, dvs.
at tale, lyd mm. opfattes normalt uanset  lydstyrken.

Dæmpningsangivelser

HML-metoden
HML-metoden angiver på baggrund af de officielle testprotokoller 3 dæmpningsværdier for de enkelte høreværn angivet i dBA.

H-værdien i målingen er udtryk for hvor meget
høreværnet dæmper ved højfrekvente lyde (hvine lyde).

M-værdien i målingen er udtryk for hvor meget
høreværnet dæmper ved mellemfrekvente lyde.

L-værdien er målingen ved lavfrekvente lyde
(brummelyde).

Når støjniveauet på arbejdspladsen samt lydens toneart (frekvens) er kendt, kan man ved hjælp af specielle skemaer beregne høreværnets forventede dæmpningsevne i en konkret situation.

SNR-metoden
SNR-metoden angiver – ligeledes på baggrund af de officielle test protokoller – en enkelt værdi for høreværnets dæmpningsværdi angivet i dBA. Dette tal fratrækkes det på arbejdspladsen målte niveau i dB(C) og som resultat får man det støjniveau som efter høreværnets dæmpning når øret, og dette må ikke overstige den max tilladte støjgrænse på 85 dBA. Støjmålinger på arbejdspladsen bør udføres af specialuddannet personale, f.eks. BST eller lign.

Standarder for høreværn

EN 352-1
Høreværn med hovedbøjle.
EN 352-2
Ørepropper.
EN 352-3
Høreværn for hjelmmontage.
EN 352-4
Aktive/elektroniske høreværn.

Peltor høreværn med radio 1 stk