Mindre papirbøvl i gulvfirmaet efter sommerferien

Nye regler fra Arbejdstilsynet betyder, at du pr. 1. juli 2019 ikke længere skal lave skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer i dit gulvfirma. Læs her, hvad det betyder for din dagligdag.

Arbejdstilsynet har pr. 1. juli 2019 ændret reglerne, så du ikke længere skal udarbejde skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger på de farlige stoffer og materialer, som I arbejder med i gulvfirmaet. I stedet vil man fremover sætte fokus på den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave. Det betyder ekstra fokus på, om medarbejderne er trænet tilstrækkeligt i at arbejde med de farlige stoffer:

- Mange problemer i arbejdet med den farlige kemi skyldes, at de medarbejdere, der arbejder med stofferne, ikke er tilstrækkeligt oplært eller instrueret. Derfor skal der i den kemiske risikovurdering sættes øget fokus på oplæring og instruktion, lyder det fra Arbejdstilsynet, som fortsætter;

- Ændringerne skyldes, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter sammen har vurderet, at det nuværende krav om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ikke giver tilstrækkelig arbejdsmiljømæssig værdi i forhold til den tid, virksomhederne skal bruge på at udarbejde dem.

Hvilke farlige stoffer arbejder I med?

De nye regler betyder, at I til en start skal udarbejde en liste over, hvilke farlige kemiske stoffer og materialer der findes i gulvfirmaet, og medarbejderne skal have adgang til listen. Derefter skal I vurdere de sundheds- og sikkerhedsrisici, der kan være – fx ved at kigge på faremærkningen på etiketten:

  • Dannes der farlige stoffer ved arbejdsprocesser, fx ved svejsning?
  • Hvordan kan medarbejderne blive udsat for farlig kemi?
  • Kan medarbejderne fx blive udsat for de farlige stoffer og materialer ved indånding af fx gasser, dampe eller støv eller ved hudkontakt?

Læs mere om de ændrede regler hos Arbejdstilsynet her