Rengøring og hygiejne

Hygiejne går i virkeligheden ud på at forebygge og afhjælpe angreb af skadelige mikroorganismer, bakterier og svampe. Indsatsen gælder, både når angrebet rammer mennesker, og når det rammer husdyr og afgrøder. Forebyggelsen består i en række tiltag, der har det fælles sigte at holde mennesker, husdyr og afgrøder adskilt fra mikroorganismerne: For det første opspores og fjernes smittekilderne, for det andet afbrydes smittevejene og for det tredje isoleres de allerede angrebne fra de endnu sunde.
  
Afhjælpning af et allerede opstået angreb er betydeligt mere vanskelig. Her må man først erkende, at vedkommende person, husdyr eller afgrøde er under angreb. Dernæst må man inddæmme angrebet, for at det ikke skal brede sig i den allerede angrebne organisme, men også for at forhindre, at den angrebne skal blive til en ny smittekilde. Og endelig må man nedkæmpe den eller de angribende mikrober.