Sika - Schönox

Casco Floor Expert AP 25 kg

Støvreduceret, selvnivellerende gipsbaseret gulvspartelmasse, der anvendes indendørs til afretning og fuldspartling. Har fine selvnivellerende egenskaber og anvendes på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Lagtykkelse 1-30 mm.Gangbar ca. 2 timer. Forbrug 1,5 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert APF 25 kg

Selvnivellerende og fiberforstærket gipsbaseret gulvspartelmasse der anvendes indendørs til afretning og fuldspartling. Har fine selvnivellerende egenskaber og anvendes på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Lagtykkelse 3-30 mm.Gangbar ca. 2 timer. Forbrug 1,5 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert AST 15 kg

Støvreduceret og standfast gipsbaseret gulvspartelmasse, der anvendes indendørs til opretning og reparation af revner og lunker før eller efter finspartling med gipsbaserede spartelmasser. Lagtykkelse op til 5 mm. Gangbar ca. 1 time. Forbrug 1,3 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert EF 15 kg

Støvreduceret, hurtighærdende, standfast og cementbaseret reparationsspartelmasse. Anvendes til opretning og reparation på de fleste gulve før montering af belægning. Lagtykkelse 1 - 20 mm / 20-50 mm hvis der iblandes sand. Gangbar ca. 1 time. Forbrug 1,4 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert FIN 15 kg

Støvreduceret, hurtighærdende og standfast cementbaseret finspartelmasse, der anvendes til opretning og reparation på de fleste underlag før montering af belægning. Lagtykkelse 1-5 mm. Ved max 0,5 m² kan den lægges ud i op til 20 mm. Gangbar ca. 1 time. Forbrug 1,3 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert RR 25 kg

Hurtighærdende og standfast cementbaseret reparationsspartelmasse. Anvendes til opretning og reparation på de fleste underlag inden montering af belægning. Lagtykkelse 1-10 mm / 10-50 mm iblandes sand. Gangbar ca. 30 min. Forbrug 1,6 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert SP-X 25 kg

Støvreduceret og selvnivellerende cementbaseret gulvspartelmasse med rigtig fine selvnivellerende egenskaber. Anvendes på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Lagtykkelse 0,5-25 mm. Gangbar ca. 3 timer. Forbrug 1,5 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert MX 25 kg

Støvreduceret, selvnivellerende og grovkornet cementbaseret gulvspartelmasse. Anvendes til indstøbning af varmerør og -kabler på råbeton, betondæk m.m. Anvendes ude og inde på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Lagtykkelse 3-40 mm. Gangbar ca. 3 timer. Forbrug 1,8 kg/m²/mm.

SCHÖNOX TXF 25 kg

Selvnivellerende og fiberforstærket cementbaseret tyndpuds, der anvendes til afretning og fuldspartling på råbeton, betondæk m.m. Har fine selvnivellerende egenskaber og anvendes indendørs på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Lagtykkelse 3-40 mm. Gangbar ca. 3 timer. Forbrug 1,8 kg/m²/mm.

SCHÖNOX US 25 kg

Selvnivellerende og cementbaseret spartelmasse, der kan udlægges op til 40 mm. Anvendes til afretning og fuldspartling på råbeton, betondæk m.m. Har fine selvnivellerende egenskaber og anvendes indendørs på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Lagtykkelse 3-40 mm. Gangbar ca. 3 time. Forbrug 1,8 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert FC 25 kg

Selvnivellerende cementbaseret gulvspartelmasse, der har fine selvnivellerende egenskaber, er hurtighærdende og anvendes på underlag af beton, betonpudslag og lignende, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Lagtykkelse 1-8 mm. Gangbar ca. 3 timer. Forbrug 1,5 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert XA 25 kg

Selvnivellerende gipsbaseret gulvspartelmasse, der anvendes indendørs til afretning og fuldspartling, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Har rigtig gode flydeegenskaber. Lagtykkelse 1-10 mm. Gangbar ca. 3 timer. Forbrug 1,5 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert XAF 25 kg

Selvnivellerende fiberforstærket og gipsbaseret gulvspartelmasse, der anvendes indendørs til afretning og fuldspartling, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Har rigtig gode flydeegenskaber og kan udlægges med tandet spartel. Lagtykkelse 1-10 mm. Gangbar ca. 3 timer. Forbrug 1,5 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert DSP 25 kg

Selvnivellerende cementbaseret gulvspartelmasse, der ikke kræver yderligere belægning. Anvendes på betongulve i garager, altaner, kældre og lignende, hvor der ikke skal monteres gulvbelægning. Er også velegnet til industrigulve. Lagtykkelse op til 3-15 mm. Gangbar ca. 3 timer. Forbrug 1,8 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert ZM 25 kg

Fin og selvnivellerende cementbaseret gulvspartelmasse, der har gode selvnivellerende egenskaber. Kan anvendes på underlag af beton, betonpudslag, betondæk o.lign., hvor der senere skal monteres en gulvbelægning. Lagtykkelse 1-10 mm. Gangbar ca. 2 timer. Forbrug 1,5 kg/m²/mm.

Casco Floor Expert ZM 25 kg

Ekstremt hurtighærdende og selvnivellerende cementbaseret gulvspartelmasse med gode flydeegenskaber. Anvendes til opretning og spartling af gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning og hvor tørretiden er en vigtig faktor. Lagtykkelse 1-10 mm. Gangbar ca. 1-1½ time. Forbrug 1,5 kg/m²/mm.

VD 10 Ltr

Vandbaseret dispersionsprimer, der anvendes til primning af sugende underlag før spartling med cement- og gipsbaserede spartelmasser. Primning udføres for at opnå et ensartet sugende underlag. Kan desuden anvendes ved svumning.

VD Super 5 Ltr

Vandbaseret færdigoprørt dispersionsprimer, der anvendes til primning af tætte underlag før spartling med cement- og gipsbaserede spartelmasser eller limning med fliseklæb. Primning udføres for at forbedre vedhæftningen til tætte underlag.