Vi sætter arbejdsmiljøet til debat

Mange gulvfolk forlader branchen før tid. Den udvikling skal vendes, og vi lægger derfor sammen med Gulvbranchen under Dansk Byggeri og Byggeriets Arbejdsmiljøbus op til debat om arbejdsmiljøet på gulvet.

Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Det er nogle af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader blandt folk, der arbejder med gulve og gulvbelægning ifølge Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø Bygge & Anlæg.

Tallene viser fx, at mellem 45 og 60 procent af de professionelle udførende oplever knæproblemer, hvor det samme kun gælder 15 procent af befolkningen som helhed. Samtidig er der mange, der forlader branchen før tid netop på grund af nedslidning.

Der er med andre ord god grund til at slå et slag for bedre arbejdsmiljø på gulvet, og vi har derfor taget initiativ til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen sammen med blandt andre Gulvbranchen under Dansk Byggeri og Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

- Byggeriet og især gulvfaget er overrepræsenteret i de dårlige statistikker, og alt for mange forlader faget for tidligt. Det synes jeg er trist, og jeg mener, at alle i branchen har et ansvar for at vende udviklingen. Især i en situation hvor vi mangler faglærte over hele landet, udtaler vores adm. direktør Steffen Juncker.     
Det gælder om at have en klar holdning
Det er ikke første gang, at arbejdsmiljøet på gulvet sættes til debat. Fx lancerede Dansk Byggeri for snart tyve år siden sammen med fagforbundet TIB (Træ-Industri-Byg) en kampagne med titlen ”Rank ryggen, gulvmand!”, der fokuserede på arbejdsstillinger.

Og i 2008 blev der lavet en arbejdsmedicinsk undersøgelse af knæproblemer blandt gulvlæggere på det daværende regionshospital i Skive. Den viste blandt andet, at gulvlæggere med knægener forlod faget tidligere end gulvlæggere uden gener.

- Det er arbejdsgivers ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø. Men det handler ikke kun om, hvad man ude i den enkelte virksomhed kan gøre i det daglige. Det handler også om, at vi alle skal holde fokus på arbejdsmiljøet og fx have en klar holdning om, at det ikke kan være rigtigt, at en masse dygtige gulvfolk er nødt til at forlade faget før tid, fordi de bliver nedslidte af at gå på arbejde, understreger Steffen Juncker.

Har du en holdning til dit arbejdsmiljø? Så kig forbi, når vi sammen med Gulvbranchen under Dansk Byggeri og Byggeriets Arbejdsmiljøbus lægger op til debat om arbejdsmiljøet på gulvet:
 

Fredag d. 29. november 2019

Kl. 7-11

Transformervej 10

2860 Søborg
 

Derudover besøger Byggeriets Arbejdsmiljøbus i løbet af december vores øvrige grossistcentre i Odense, Aarhus og Aalborg. Også her er alle velkomne til at kigge forbi, få en snak og hente inspiration til bedre arbejdsmiljø. 

Vi glæder os til at se dig!