Persondatapolitik

Bygma Gruppen persondatapolitik

I Bygma Gruppen respekterer vi lovgivning og ønske om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er bevidste om vores pligt til beskyttelse og forsvarlig behandling af persondata. Vi beskytter persondata ved hjælp af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at behandling af persondata sker i henhold til lovgivning mv.

Vores persondatapolitik omfatter alle danske selskaber i Bygma Gruppen herunder Bygma Gruppen A/S, Bygma A/S, Profile A/S, Scandinova A/S, A/S Hjalmar Wennerth og Wennerth Wood Trading ApS. For så vidt angår oplysninger indsamlet via vores hjemmeside og cookies samt lignende teknologier henvises til vores cookiepolitik på https://www.bygma.dk/cookies/.
 

Behandling af persondata

Ved oprettelse af en kundekonto hos Bygma Gruppen behandler og opbevarer vi navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer og mailadresse. Oplysningerne anvendes i forbindelse med salg og levering af materialer samt kreditvurdering og eventuelt kreditforsikring.

Som led i vores forretningsdrift og opfyldelse af vores aftale med kunder distribueres og sendes varer til fx kunder og byggepladser. Vi benytter egne biler og fremmede vognmænd samt leveringsservice. I de tilfælde, hvor der anvendes eksterne leverandører, modtager disse oplysninger om fx navn og leveringsadresse.

Vi bruger kun persondata til markedsføring, hvis vi har modtaget samtykke, med mindre lovgivningen tillader os at kontakte dig uden først at have indhentet samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke ønsker at modtage markedsføring. Personoplysninger indsamlet i forbindelse med fx konkurrencer anonymiseres eller slettes, når der ikke længere er behov for at behandle oplysningerne.

Med henblik på at forebygge tyveri og forbedre vores kundebetjening i vores forretninger benytter vi videoovervågning. Behandling, herunder sletning, foretages i henhold til Lov om TV-overvågning.

Vi indsamler og registrerer persondata på alle medarbejdere i forbindelse med ansættelse med henblik på fx lønudbetaling, pension, uddannelse mv. Data opbevares og slettes i henhold til lovgivning og ansættelsesretslig praksis og kun så længe, det er nødvendigt. Persondata vedrørende medarbejdere registreres i de centrale HR- og lønsystemer. Der foretages ingen registrering af følsomme personoplysninger.

Persondata vedrørende fx kunder og medarbejdere behandles i henhold til Databeskyttelsesforordningen samt supplerende lovgivning og branchestandarder fx Bogføringsloven, Inkassoloven, DB12 almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer.
 

Indsigt og sletning mv

Du har ret til indsigt i og sletning af de persondata, vi har indsamlet om dig samt ret til indsigelse mod vores behandling og til at få korrigeret dine oplysninger, hvis de ikke skulle være korrekte, dog med visse lovbestemte undtagelser.

Henvendelse vedrørende vores behandling af persondata bedes rettet til persondata@bygma.dk. Du skal oplyse dit navn, adresse og CPR-nummer samt angive hvilke oplysninger, du ønsker indsigt i. Du skal vedlægge en kopi af dit pas som dokumentation for din identitet.

Henvendelser vil normalt blive besvaret senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. I særlige tilfælde, hvor anmodningen er kompliceret, kan svartiden være op til tre måneder. Skulle det være tilfældet, vil du få besked om forlænget svartid.

Ved grundløse eller overdrevene og gentagne anmodninger vil vi opkræve et gebyr, der vil modsvare vores omkostninger ved at besvare din henvendelse. Gebyret skal indbetales samtidig med indsendelse af anmodningen. I modsat fald vil anmodningen ikke blive besvaret.

Vi forbeholder os ret til at ændre vores persondatapolitik i tilfælde af ændringer i fx lovgivning.

Ved at klikke “Acceptér alle” gives der tilladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statistik og Marketing.